کلبه سنگی

کلبه ای کمپی در دل طبیعت در بالای رودخانه که تجربه ای اقامتی دل نشین برای شما فراهم میکند.

سرویس کلبه در محوطه با فاصله ای 30 متری از کلبه قرار دارد.

کلبه شامل 3 تخت برای اقامت شما دوستان فراهم میکند. سرمایش آن پنکه و گرمایش بخاری نفتی/برقی است.

کلبه سنگی تجربه اقامت در یک کلبه واقعی را برای شما فراهم میکند.

[bookly-form category_id=”-1″ service_id=”19″ staff_member_id=”20″ hide=”categories,services,staff_members,date,week_days,time_range”]

Scroll to Top
اسکرول به بالا